Rizòlisi

Què és?

La radiofreqüència (RF) va començar en la dècada dels 70 del segle XX i avui en dia, amb els nous desenvolupaments de generadors amb capacitat de control de diversos paràmetres i els millors coneixements sobre els mecanismes del dolor, és una tècnica emergent per al tractament dels diversos síndromes dolorosos.

Mecanisme d'acció i manera d'ocupació

La RF es realitza a través d'un elèctrode el qual està aïllat excepte en la seva part distal i a través de la qual flueix el corrent, estenent als teixits que actuen com una resistència generant també calor. Conceptualment la rizòlisi pretén destruir o inactivar els nervis que estan en l'articulació facetària per eliminar la sensació de dolor.

Generador RF

S'usa en quiròfan amb el pacient generalment en decúbit pron i amb control per escopia de la zona a tractar. La anestèsia és local ja que el pacient ha de respondre a una sèrie de preguntes sobre la localització del dolor en realitzar els diferents estímuls nerviosos amb el generador de RF. Una vegada acabada la sessió, i en ser una tècnica mínimament invasiva, el pacient es trasllada de nou al seu domicili sense tenir la necessitat de quedar ingressat a l'hospital. Al cap d'unes setmanes serà de nou visitat a Consultes externes

Conexión Conexión

Indicacions generals de la RF

La RF és un tractament mínimament invasiu que s'ha de fer quan el dolor és sever i han fracassat els tractaments conservadors. Està indicada en dolors de tipus neuropàtic (és a dir, d'origen nerviós). Per contra, no ho està en els d'origen central (és a dir, cerebral) ni en els produïts per la síndrome de la cua de cavall (Compressió de les arrels nervioses), en els síndromes generalitzades, quan el dolor té una localització imprecisa o en pacients amb trastorns psíquics importants.

Classes de RF

És ben conegut que l'origen del dolor lumbar és complex i que en ell poden influir diferents estructures del complex vertebral. Per això moltes vegades s'han de realitzar diferents tractaments amb la RF. La seqüència habitual és:

  • 1. - RF de la branca 1/2 lumbar: És la tècnica més usada. D'un 20-30% dels pacients que presenten dolor lumbar tenen problemes en les articulacions posteriors. El nervi que cal lesionar és la branca mitjana que és al seu torn branca del ram primer posterior. Aquesta tècnica està indicada en el dolor lumbar crònic produït per les articulacions posteriors que no responen a tractaments conservadors.
  • 2. - RF del gangli de l'arrel dorsal: El gangli de l'arrel dorsal es troba situat en la part superior del forat intervertebral, just sota el pedicle. Aquesta indicat en dolors de tipus radicular (arrels nervioses).
  • 3. - RF del simpàtic lumbar: S'utilitza tot en el dolor que té el seu origen en el disc intervertebral i el dolor del cos vertebral.
  • 4. - RF de l'articulació sacroilíaca: Es s'indica per al dolor produït en aquesta articulació.
  • 5. - RF del disc intervertebral: S'utilitza en el dolor d'origen discogènic intens de més de 6 mesos d'evolució. El seu efecte es basa en la teoria que si el disc pateix un escalfament global les petites terminacions nervioses de l'anell fibrós s'escalfaran prou per reduir la seva activitat.