Inici > Aviso legal

AVÍS LEGAL

 

CONDICIONS GENERALS

 

Les presents condicions generals regulen l'ús i accés al lloc web o servei d'Internet que DTRAUMA SL (D'ara endavant "el nostre centre") amb domicili social a Prat de la Riba, 76 (altell) 1a planta | 25004 Lleida posa a disposició dels usuaris a través de la
adreça electrònica:

 

http://www.dtrauma.es
 i
 http://www.dolorespalda.es

 

L'ús del lloc web per part de qualsevol usuari comporta la plena acceptació de les presents condicions i criteris que consten permanentment exposats al WEB, sota la versió publicada i vigent en cada moment. A aquest efecte es recomana a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions exposades a la pàgina web. Cada vegada que accedeixi a les mateixes, així com la necessitat de recarregar en cada moment els contingut que es trobin en la memòria CAU del propi ordinador de l'usuari per tal de rebre una informació plenament actualitzada.
Tot això sense perjudici de les condicions específiques que regulin cada un dels productes i serveis la contractació dels quals resulti accessible a través de les pàgines WEB.

 

OBJECTE

 

El lloc web té per objecte principal informar sobre les activitats del nostre centre, els seus productes, serveis i possibilitar la realització de consultes.

 

CONDICIONS D'UTILITZACIÓ PER L'USUARI

 

L'usuari es compromet a fer un ús adequat, correcte i lícit dels continguts i serveis del lloc web. Queden estrictament prohibides les activitats il · legals o contràries a la bona fe ia l'ordre públic, i en general, tota conducta que atempti, indueixi o pugui atemptar contra el respecte a la dignitat humana i al principi de no discriminació per motiu de raça, sexe, religió, opinió, nacionalitat o qualsevol altra circumstància personal o social; contra la protecció de la salut pública i dels consumidors i usuaris, o la protecció de la joventut i de la infància.
Així mateix queda prohibida tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona o entitat, oa interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema de servidors, xarxes o contingut, així com, incomplir qualsevol requisit de connexió.
El nostre centre es reserva el dret a excloure l'usuari del servei sense avís previ ia adoptar les mesures que consideri oportunes en cada moment, a fi d'evitar les conductes i activitats indicades.

 

PROPIETAT INTEL · LECTUAL O INDUSTRIAL

 

S'adverteix expressament que tots els elements del lloc web, estan subjectes a drets de propietat intel · lectual o industrial. El contingut, codis font, forma, disseny i denominació dels productes, aplicatius, eines, pàgines, marques, noms comercials, logotips i gràfics, inclós el copyright, són propietat, han estat cedits o objecte de llicència, a favor del nostre centre, per la qual cosa, la autoríay el dret d'explotació en tots els seus termes i modalitats es troben protegits per les lleis mercantils i penals vigents, la infracció del qual, al marge de les responsabilitats pecuniàries corresponents, constitueix una activitat il · lícita o delictiva. No obstant això, certes imatges han estat trobades en altres llocs web: Recomanem a la gent si l'autoritat és seva ens ho comuniqui i seran retirades de immediat. Per tot això, l'usuari haurà d'abstenir- d'efectuar la reproducció, adaptació, combinació o integració en altres aplicacions, arranjaments o qualsevol altra manipulacióno transformació, així com qualsevol forma de comunicació pública o distribució, en relació amb tots els continguts accessibles a través del web, excepte autorització expressa del nostre centre, fins i tot en aquest cas, s'abstindrà d'efectuar-a través de procediments diferents dels especificats i previstos a través del propi web per als usuaris, que en cap cas podran dur a terme cap, descàrrega, impressió o còpia, o trasllat del contingut a qualsevol suport, amb alteració o modificació dels continguts facilitats, de tal manera que, difereixi, ometi, afegeixi, modifiqui o suposi contradicció amb relaciona els missatges o informacions exposades i subministrades a través del web, en la manera aquests constin en el sistema i en els registres informàtics del nostre centre.
El nostre centre no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel · lectual o sobre qualsevol dret o propietat relacionats amb el propi web, els serveis o els continguts.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'usuari a través de les diferents àrees que formen part del lloc web pot visitar, obtenir informació, i contractar serveis. Totes les dades que puguin ser facilitades per part dels usuaris seran tractats amb absoluta confidencialitat. Tant l'entitat responsable dels fitxers com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i les entitats a les quals hagin estat comunicats, a l'emparament de l'autorització conferida per l'usuari, es troben sotmesos al més estricte secret professional, comprometent-se expressament a adoptar els nivells de proteccióny les mesures necessàries d'índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat dels dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, ja a nivell extern com el marc de la pròpia estructura i personal dependent, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, provinguin aquests de l'acció humana o del medi físic o natural. Així mateix es garanteix el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes, equips, locals i centres, que compleixin els requisits i condicions d'integritat i seguretat, establertes a la normativa, en cada moment, vigent. No obstant, l'usuari ha de ser conscient i se li adverteix expressament que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. a) Navegació: La simple navegacióna través del lloc web del nostre centre té caràcter gratuït i no exigeix ??el registre previ per part de l'usuari.
S'adverteix expressament l'usuari que el lloc web del nostre centre utilitza "cookies". Les esmentades cookies són petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador l'usuari, els quals s'associen únicament amb un usuari anònim. Les cookies utilitzades no poden llegir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors.

 

Els cookies permeten reconèixer els usuaris. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies al seu disc dur, havent de consultar a aquest efecte les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

    

© DTRAUMA. Tots els drets reservats.

    

© Toni Prim, Creació i Pedagogia de la imatge SL Tots els drets reservats.