Inici > Fisioterapia

Fisioterapia

 

La fisioteràpia (del grec physis, 'naturalesa', i therapeia, 'tractament') és una branca de les ciències de la salut que consisteix a apel · lar a elements naturals o accions mecàniques, com moviments corporals i exercicis físics. Es caracteritza per buscar el desenvolupament adequat de les funcions que produeixen els sistemes del cos, on el seu bon o mal funcionament repercuteix en la cinètica o moviment corporal humà. Sense oblidar-nos del paper fonamental que té la Fisioteràpia en l'àmbit de la prevenció per l'òptim estat general de salut. En conclusió, la fisioteràpia no es pot limitar a un conjunt de procediments o tècniques. Ha de ser un coneixement profund de l'ésser humà. Per això és fonamental tractar les persones en la seva globalitat bio-psico-social per l'estreta interrelació entre aquests tres àmbits diferents.

Fisioterapia