Inici > Tècniques > Unitat de columna > Discectomia

Discectomia

Què és?

Quan els mètodes conservadors per al tractament de l'hèrnia discal fallen, el següent serà pensar en el tractament quirúrgic. Encara que el pacient després de la cirurgia estigui totalment recuperat, cal assenyalar que aquesta no atura els mecanismes fisiopatològics que van portar el disc a degenerar ni torna a la columna al seu estat original. Per tant, el pacient tindrà de realitzar unes activitats que evitin les flexions repetides, els girs i l'aixecament de pes amb la columna en flexió. Si es busca una millora duradora, llavors serà necessari que el malalt modifiqui d'alguna manera el seu tipus de vida.

Amb independència del mètode escollit per tractar quirúrgicament el trencament del disc, el pacient ha d'estar previngut que el procediment està dirigit a alleujar el dolor de la cama (ciatàlgia). Els pacients amb dolor lumbar no es veuran alleujats de la seva principal queixa, la lumbàlgia.

La major part de la cirurgia discal es realitza amb el pacient sota anestèsia general i intubació orotraqueal. La col·locació del pacient varia amb les tècniques quirúrgiques i les preferències del cirurgià, encara que normalment s'utilitza el decúbit pron.

Hi ha diversos mètodes de discectomia (extirpació de l'hèrnia discal):

  • Discectomia simple: És la clàssica cirurgia discal oberta realitzant la via d'abordatge estàndard per arribar fins a la hèrnia discal i extirpar. Un cop realitzada la intervenció la funció neurològica es vigilarà estretament. El pacient està autoritzat a girar-se al llit i a buscar una posició de confort. Normalment al dia següent és autoritzat a aixecar-se amb ajuda i serà donat d'alta entre el primer i el quart dia després de la cirurgia. Es recomana caminar a diari i de forma progressiva portant una ortesi (faixa lumbar) durant les primeres setmanes. Si cal s'indicarà rehabilitació postoperatòria. La reincorporació laboral es realitzarà entre les 4 i 12 setmanes depenent de la classe de treball que ocupi el malalt.

     

    Discectomia dolorespalda.es

  • Microdiscectomia lumbar: És la discectomia que es realitza amb una incisió i manipulació quirúrgica molt petites mitjançant un microscopi o altres sistemes d'augment en determinades classes de hèrnies discals. A causa de la limitada dissecció que requereix existeix menys dolor postoperatori i una estada hospitalària més curta. El tractament postoperatori és el mateix que el relatat en l'anterior apartat.