Inici > Especialistes > Dr. Pau Forcada

Dr. Pau Forcada

Dr. Pau Forcada

Cirurgià ortopeda i traumatòleg especialitzat en la patologia i cirurgia de l'extremitat superior.

Títols

 • Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona. Juny 1996.
 • Metge Especialista en Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia
  Oposicions MIR 1999. Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
 • Formació en Cirurgia de Mà
  • Unitat de Cirurgia de la Mà. Dr González del Pi. Hospital Verge de la Torre. Madrid 2005.
  • Miami Hand Center. Dr Orbay. Miami 2006.
 • Professor universitari d'Anatomia Humana
  • Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona (1996-1999)
  • Facultat de Medicina. Universitat de Lleida (2007 -)

Associacions mèdiques

 • Membre de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SCCOT)
 • Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia de la Mà (SECMA)
 • Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia de l'Espatlla i Colze (SECHC)
 • Membre de la Societat Espanyola de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (SECOT)
 • Membre de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears (ACMCB)
 • Membre de la Societat Anatòmica Espanyola (SAE)
 • Soci Numerari de la "Osteosynthesis & Trauma Care Association" Spain (OTC Spain)

Situació professional actual

 • facultatiu especialista del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia. Unitat de Cirurgia del Membre Superior. Hospital Arnau de Vilanova de Lleida
 • Professor Associat d'Anatomia Humana. Departament Medicina Experimental. Facultat de Medicina. Universitat de Lleida.
 • Membre del Laboratori de Macro-Microdissecció i Anatomia Quirúrgica del Departament de Ciències Morfològiques. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona.

Publicacions Llibres

 • Carrera, A.; FORCADA, P.; García-Elías, M.; Llusà, M. Atles de Dissecció Anatomoquirúrgica de la Nina i de la Mà. Elsevier Masson. Barcelona 2007. ISBN: 978-84-458-1775-9.
 • Llusà, M.; Palazzi, S.; Carrera, A.; FORCADA, P. Anatomia Quirúrgica del plexe braquial i nervis perifèrics. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, ??2007. ISBN: 978-84-475-3191-2.
 • Miralles, RC., Miralles, I.; Llusà, M.; Carrera, A.; FORCADA, P. Biomecànica dels Sistemes Extensors de les Extremitats. En: Miralles, RC., Miralles, I. Clínica de les Patologies de l'Aparell Locomotor. Masson, S.A., 2007. ISBN: 978-84-458-1680-6.
 • Llusà, M.; Ballesteros, J.; FORCADA, P.; Carrera, A. Atles de Dissecció Anatomoquirúrgica del Colze. Elsevier Masson. Barcelona 2009. ISBN: 978-84-458-1954-8.
 • Sales, M.; Videla, M.; FORCADA, P.; Llusà, M.; Nardi, J. Atles de Osteosíntesi. 2 vols. Elsevier Masson. Barcelona 2009. ISBN: 978844581960-9.

Publicacions Articles

 • Golanó, P.; FORCADA, P.; Carrera, A.; Rodríguez, M.; Sáenz, I.; Lleó, M.; Llusà, M.; Ruano, D.: Artèries Potencialment Lesionables durant la Artroscòpia de Turmell. Quaderns d'Artroscòpia 1996; 3: 50-57.
 • Segú, M.; Mas, S.; Golanó, P.; FORCADA, P.; Fernández, S.: "Tècnica de Sabadell". Reducció i Estabilització Quirúrgica de les Luxacions metatarsofalàngica dels Ràdios Centrals. Revista de Medicina i Cirurgia del Peu 1997; 25-33.
 • Llusà, M.; FORCADA, P.; Golanó, P.; Carrera, A.; Lleó, M.; Pacha, D.: Corredors de Seguretat de Fèmur, Tíbia i Peu. Anatomia Seccional. Revista de Fixació Externa 1997; 3 (2): 37-41.
 • Llusà, M.; Mir, X.; FORCADA, P.; Rodríguez, M.; Carrera, A.; Lleó, M.: Anatomia Quirúrgica de l'escafoide carpià. Revista d'Ortopèdia i Traumatologia 1998; 42 (Supl. 1): 3-7.
 • Puigdellívol-Sánchez, A.; FORCADA, P.; Prats-Galino, A.; Molander, C.: Contribution of Femoral and Proximal Sciatic Nerve Branches to the Sensory Innervation of Hindlimb Dígits in the Rat. Anatomical Record 2000; 260: 180-188.
 • FORCADA, P.; Rodríguez-Niedenführ, M.; Llusà, M.; Carrera, A.: Subclavius ??Posticus Muscle: Supernumerary Muscle es a Potential Cause for Thoracic Outlet Syndrome Causi. Cinical Anatomy 2001; 14:55-57.
 • Saló, JC., Cardona, JM.; Universitat, M.; Orà, J.; FORCADA, P.; Fernández, JJ.: Valoració dels Beneficis de la Mobilització Contínua passiva després Artroplàstia total de genoll. Revista Espanyola de Cirurgia Osteoarticular 2002; 37: 121-124.
 • Llusà, M.; FORCADA, P.; Carrera, A.; Pacha, D.; Morro, R.; Mir, X.: Anatomia Quirúrgica i Vies d'abordatge de l'Extremitat Distal del Radi. Revista d'Ortopèdia i Traumatologia 2003; 47 (Supl. 1): 21-26.
 • FORCADA, P.; Carrera, A.; Pacha, D.; Llusà, M.; Mir, X.: Vies d'abordatge quirúrgic dels metacarpians II a V. Revista Iberoamericana de Cirurgia de la Mà 2003; 30. 8-14.
 • FORCADA, P.: Extracció dels Claus Forrellats: Problemes. Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2004; 1: 22-26.
 • Fernández, JJ.; FORCADA, P.; Prats, L., Dealbert, A.; Mas, J.; Garriga, M.: Profilaxi i tractament de les Artroplàsties infectades. Revista d'Ortopèdia i Traumatologia 2004; 48 (Supl. 1): 41-44.
 • Saló, JC., Cardona, JM.; Universitat, M.; FORCADA, P.; Fernández, JJ.; Sierr, MJ.: Valoració dels nivells de PCR després Artroplàstia total de Maluc. Revista Espanyola de Cirurgia Osteoarticular 2004; 39: 157-160.
 • FORCADA, P.: Cas Clínic Tipus Problema. «Novetats al Tractament de les fractures del radi Distal». Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2005; II (2): 30-31.
 • Sánchez, M.; FORCADA, P.; Saló, JC., Cardona, JM., Fernández, JJ: Tractament de les Fractures del Tibia mitjançant Enclavament Centromedular Encerrojado. Avenços 2005; 35: 127-130.
 • Pacha, D.; FORCADA, P.; Carrera, A.; Llusà, M.: Inervation of Biceps Brachii and Brachialis: Anatomical and Surgical Approach. Cinical Anatomy 2005; 18:186-194.
 • FORCADA, P.; Universitat, M.; Saló, JC., Prats, L., Cardona, JM., Fernández, JJ: Problemes a la Retirada dels Claus Encerrojados. Avenços 2005; 35: 153-157.
 • FORCADA, P., Carrera, A.; Pacha, D.; Llusà, M.: Anatomia Quirúrgica del Colze: Abordatges Inusuals. Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2006; IV (2): 7-12.
 • FORCADA, P.: Cas Clínic: Tríade Terrible de Colze. Actuació a nivell Lligamentós. Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2006; IV (2): 28-30.
 • Ballesteros, JR., Carrera, A.; Méndez, A.; FORCADA, P., Morro, R.; Llusà, M.: Variacions Anatòmiques de la Nina i Mà en Imatges. Revista Iberamericana de Cirurgia de la Mà 2007, 35: 7-16.
 • Ballesteros, JR.; Méndez, A.; Carrera, A.; FORCADA, P., Morro, R.; Raigosa, M.; Llusà, M.: Irrigació i Innervació del Múscul Anconi. Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2008; VII (1): 17-20.
 • Carrera, A.; Gil-Vernet, A., FORCADA, P., Morro, R.; Llusà, M.; Arango, O.: arteries of the Scrotum: a microvascular Study and its Application to Urethral Reconstruction with Scrotal Flaps. British Journal of Urology International 2008.
 • FORCADA, P., Bonjorn, M.; Prats, L., Garriga, M.: Luxacions transescafoperilunars. Gestos afegits. Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2009; X (2): 42-49.
 • Lamas, C.; Llusà, M.; Méndez, A.; Proubasta, I.; Carrera, A.; FORCADA, P.: Intraosseous Vascularity of the Distal Radius: Anatomy and Clinical Implications in Distal radius fractures. Hand (N I). 2009 Dec; 4 (4) :418-23. Epub 2009 May 28.
 • Ballesteros, J.; Llusà, M.; FORCADA, P., Méndez, A.; Lleó, M.; Carreño, A.: Triple Bloqueig Perifèric al maneig en Urgències de les fractures del radi Distal. Bases Anatòmiques. Revista de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 2010 (3): 15-20.

Participació en activitats científiques i docents

 • 24 Comunicacions en Congressos Internacionals
 • 84 Comunicacions en Congressos Nacionals
 • Participació com a docent en més de 100 cursos teoricopràctics d'anatomia quirúrgica i cirurgia ortopèdica i traumatologia amb l'aportació de més de 40 ponències